Quy Định Đổi Hàng

Đối với hàng lỗi, MATANO cho đổi hàng thoải mái trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ghi trong hóa đơn mua hàng.

Đối với hàng bán chậm MATANO cho đổi hàng không quá 20% số lượng, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ghi trong hóa đơn mua hàng.

Trường hợp giữ hàng lại lâu hơn để bán hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, đổi hàng sẽ phải chịu phí 10% so với giá nhập, thời hạn tối đa là 1 tháng để tránh hàng bị lỗi mốt. (10% phí này được hiểu là chi phí cho việc khi MATANO nhận lại hàng đổi phải thực hiện các công đoạn kiểm tra hàng, sửa lỗi, làm sạch, đóng gói bao bì sản phẩm lại như mới)

Đối với khách hàng Vip, khách hàng mua sỉ thường xuyên và có lượng đơn hàng mỗi tháng từ 100 triệu trở lên, MATANO hỗ trợ thêm chính sách đổi trả hàng hàng lỗi không giới hạn thời gian